Onmisbare rol voor zelfregie- en herstelinitiatieven

Van medicaliseren naar normaliseren, van curatie naar preventie, van zorg naar eigen regie, van individueel naar collectief, van genezing naar herstel. Maatschappij breed leeft het besef dat verandering nodig is om de zorg en ondersteuning van mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid effectief en toekomstbestendig te maken. In deze ontwikkelingen spelen zelfregie- en herstelinitiatieven een unieke en onvervangbare rol.

Unieke context binnen zelfregie- en herstelinitiatieven

Zelfregie- en herstelinitiatieven bieden een context en vrije ruimte aan mensen om, op basis van peer support, activiteiten te ondernemen en ondersteunend te zijn op de weg van zingeving, herstel en meedoen. Zelfregie- en herstelinitiatieven gaan uit van de mogelijkheden, talenten en ambities van mensen, en bieden gelegenheid tot ontmoeting, ontdekking en ontplooiing.

Zelfregie- en herstelinitiatieven hanteren de volgende uitgangspunten:

Ieder herstelproces is persoonlijk en uniek. Het laat zich niet vangen in regels en procedures.

Ieder mens heeft beperkingen én mogelijkheden. Wie in de ene situatie hulpvrager is, kan in de andere hulpgever zijn. Daarom werken zelfregie- en herstelinitiatieven op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Ervaringskennis speelt in herstel een cruciale rol. Een gedeelde ervaring maakt een diepere verstandhouding mogelijk.

Ervaringsdeskundigheid is een professionele deskundigheid.

Ervaringsdeskundigheid wordt verworven uit eigen ervaring én reflectie op de eigen ervaring en die van anderen. De ervaringsdeskundge is een inspirator en een rolmodel.

Wij, de leden van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel, bezitten een schat aan expertise op het gebied van ervaringskennis en herstel.
We hebben onze eigen verbindende positie op het grensvlak van sociaal domein en zorg en stellen daarin de leefwereld van burgers centraal. Wij zijn, omdat we werken vanuit onze eigen ervaring, ten diepste gemotiveerd om de positie van mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid te verbeteren. En we stellen daarom graag onze expertise ter beschikking.

Mentale gezondheid: de mens om wie het gaat centraal download / lees pdf

Het verenigen van zelfregie- en herstelorganisaties in Nederland wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en het Oranjefonds.
De NVZH werkt samen met MIND en in het kader van het programma Herstel Dichtbij met het Oranjefonds, MIND en het Instituut voor Publieke Waarden.

Lid worden

Om lid te worden, download onderstaand document om te kijken welke criteria er zijn en neem contact met ons op.

Initiatiefnemers

LOCATIES VAN ONZE LEDEN

Op de kaart zie je de plaatsen waar leden fysiek vindbaar zijn.

Zelfregie en herstel laagdrempelig online vind je bij:
– Psychosenet: https://www.psychosenet.nl
– Transformers: https://transformers.community

Deze leden hebben zelfregie- en herstelactiviteiten op wisselende locaties in het land, zonder vaste fysieke plek:
– Herstelproces: https://www.herstelproces.nl

Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel

Bestuur:
Georgette Groutars (voorzitter)
Gerard de Roos (penningmeester)
Roel Suidgeest (secretaris)
Lori van Egmond
Petra van Buren

Directie:
Sonja Visser