Under Construction

Er wordt momenteel gewerkt aan een update van de site van de NVZH.

As. maandag kunt u onze site weer bezoeken.

Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel

Bestuur:
Georgette Groutars (voorzitter)
Gerard de Roos (penningmeester)
Roel Suidgeest (secretaris)
Lori van Egmond
Petra van Buren

Directie:
Sonja Visser