NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ZELFREGIE EN HERSTEL

De Complexiteit van Mentale Gezondheid(szorg)

In het proefschrift van Dineke Smit, actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel onderzoekt zij de complexiteit van de mentale gezondheid(szorg) en wat deze complexiteit voor consequenties heeft voor het oordeel goede zorg. Hierin stelt zij dat de fundamenten waarop de huidige ggz is gebouwd (het wetenschappelijk paradigma) niet goed past bij complex psychisch lijden. Geconcludeerd wordt dat psychisch lijden niet los te zien is van bijvoorbeeld zingeving of kwaliteit van leven. Om deze conclusies ook vorm te kunnen geven wordt uitbreiding van Zelfregie en Herstel Organisaties in een Ecosysteem Mentale Gezondheid aanbevolen. Waar bij professionals en instanties vaak een beperkt aanbod centraal staat, staat bij Zelfregie en Herstel Organisaties, die werken met ervaringsdeskundigen, de vrije ruimte om te ontdekken wat werkt bij iemands herstel centraal. Geen one-size-fits-all oplossing, maar veel verschillende activiteiten en contactmomenten waarbij deelnemers welkom zijn om uit te proberen wat voor hen werkt bij herstel.

In de publieksversie, het Magazine De Complexiteit van Mentale Gezondheid(szorg), wordt vooral gefocust op wat, volgens Smit, mis gaat in de ggz, als het gaat om het adresseren van complexe psychische problemen. Uiteraard gevolgd door acties hoe het anders kan.

 

 

Download het proefschrift:
The Complexity of Mental Healthcare and Its Consequences For Doing Good

 

 

Download het Magazine:
De Complexiteit van Mentale Gezondheid(szorg)

Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel

Bestuur:
Georgette Groutars (voorzitter)
Gerard de Roos (penningmeester)
Roel Suidgeest (secretaris)
Lori van Egmond
Petra van Buren

Directie:
Sonja Visser