Met dank aan

We zetten ons voor een landelijk dekkend netwerk van zelfregie en herstelorganisaties voor alle inwoners van Nederland. En dat kunnen we niet alleen. We zijn dan ook dankbaar voor de steun die we krijgen, zowel financieel als vakinhoudelijk.

Financiers

Onze dank gaat uit naar ZonMw en Oranje Fonds voor de financiële middelen die ons ter beschikking zijn gesteld.

Samenwerking

Daarnaast bedanken we onze samenwerkingspartners. Allereerst MIND voor al jullie kennis, ervaring, inspiratie en strijd. En voor het programma Herstel Dichtbij met Oranje Fonds en Instituut voor Publieke Waarden. Tot slot ook dank aan de leden van de IZA werktafel: VNG, Sociaal Werk Nederland, MIND, VWS, de Nederlandse ggz en Valente.