Kennis delen

Over zelfregie en herstelinitiatieven is al het één en ander geschreven. Op verschillende plekken vind je interessante informatie. En op deze pagina hebben we dat voor je verzameld. Leuk om te lezen als je een initiatief wil starten, er al één hebt of als je onderzoekt hoe je er jouw gemeente één kunt beginnen.

Integraal Zorgakkoord (IZA)

Wil je meer weten over de handvatten voor de regio’s in het kader van realisatie van de IZA-afspraak over laagdrempelige steunpunten? Kijk dan op onze pagina over het IZA.

Kennisbank voor leden

Elke zelfregie en herstelorganisatie is anders. Want we zijn onafhankelijk, bottom-up en we werken in sterk variërende omgevingen. Tegelijkertijd hebben we veel dezelfde vraagstukken en uitdagingen. Het is daarom heel waardevol om kennis en best practices te delen met elkaar. Zo versterken we ons landelijke netwerk. Daarom hebben we voor leden een dynamische online omgeving gecreëerd. Onze kennisbank is net nieuw en nog volop in ontwikkeling; work in progress dus!

Via onderstaande link kunnen leden inloggen op de kennisomgeving.

log in

MIND Platform

De koepelorganisatie MIND Platform heeft informatie verzameld over zelfregie en herstelorganisaties. Op hun website vind je hier meer informatie over.

MIND heeft ook een paar waardevolle documenten gemaakt. Deze documenten zijn vooral bedoeld voor startende initiatieven die samen met hun gemeente een zelfregie en herstelorganisaties beginnen. Welke onderwerpen kom hierbij tegen? Wie heeft welke rol? En hoe bouw je aan een duurzame samenwerking? In deze documenten lees je er meer over:

Vrijplaats voor eigen ontwikkeling

Het kenniscentrum Phrenos publiceerde ook over laagdrempelige steunpunten: Herstelacademies, vrijplaats voor eigen ontwikkeling. Zij schrijven over het belang van empowerment, herstel en destigmatisering.

Webinar VNG

Een gemeente wil een laagdrempelig steunpunt voor haar inwoners. Maar hoe zorg je samen met de gemeente voor een duurzame financiering? De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) maakte hier een webinar over. De vragen en antwoorden daarna kun je teruglezen op hun website.

De waarde van zelfregie en herstelinitiatieven

Het Instituut voor Publieke Waarden heeft in opdracht van MIND een rapport geschreven. Het rapport geeft antwoord op de vragen ‘Hoe kunnen we de waarde van zelfregie en herstelorganisaties expliciet maken?’ En ‘Hoe kunnen we dit vervolgens aan gemeenten laten zien?’ IPW schreef een rapport en maakte een uitgebreide tool om de kosten en baten inzichtelijk te maken.

De Complexiteit van Mentale Gezondheid(szorg)

In het proefschrift van Dineke Smit, actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel, onderzoekt zij de complexiteit van de mentale gezondheid(szorg) en wat deze complexiteit voor consequenties heeft. Hierin stelt zij dat de fundamenten waarop de huidige ggz is gebouwd (het wetenschappelijk paradigma) niet goed past bij complex psychisch lijden. Dineke focust op wat er volgens haar mis gaat in de ggz, als het gaat om het adresseren van complexe psychische problemen. En zet stelt een aantal acties voor over hoe het anders kan.

Samenwerken rond WRAP

Methodische zelfhulp en ervaringskennis zijn belangrijk bij zelfregie en herstelorganisaties. Eén van de manieren om dit vorm te geven, is de herstelcursus WRAP (Wellness Recovery Action Plan). Verschillende partijen werken samen om dit breder toegankelijk te maken. Maar hoe doe je dat? Trimbos, Kenniscentrum Phrenos en zes zelfregie en herstelorganisaties deden er samen onderzoek naar.