01 december 2023

Interview met Sonja Visser, directeur NVZH

Het Zorginstituut heeft de titel van het Signalement passende zorg voor mensen met psychische problemen zorgvuldig gekozen. De oplossingen voor de nu bestaande knelpunten in de sector liggen dan ook voor een belangrijk deel buiten de zorg. Het signalement schetst verschillende oplossingsrichtingen die samenleving, sociaal domein, huisarts en ggz met elkaar verbinden. Onder andere Sonja Visser werd hierover geïnterviewd.

“Er is te lang gedacht dat ‘zorg’ (ggz) het enige antwoord was op psychische problemen. Ik ben dus erg blij dat in het signalement de verzekerde zorg wordt gepositioneerd als deel van een groter geheel. Dat doet recht aan dat in het leven van mensen soms passende en tijdige zorg nodig is en dat soms ándere dingen dan zorg nodig zijn om je (weer) mentaal gezond te kunnen (blijven) voelen.”

“Het opheffen of voorkomen van eenzaamheid, je bestaanszekerheid op orde hebben, met onderlinge steun (peersupport) betekenis geven aan wat je is overkomen, je van betekenis voelen, je veilig voelen in je huis en straat, of gewoon de mogelijkheid om op adem te kunnen komen. Door deze bril kijken vraagt ook herpositionering van al die delen, dus ook van de ggz. Wat moet de ggz dan anders doen? Wat minder? Wat meer? Krijgt de ggz daartoe genoeg richting met dit signalement? Dat vind ik nog een spannende, want over de beschikbaarheid van die ándere waarden om mentaal gezond te kunnen zijn, gaat de ggz niet. Het is goed dat het signalement wel de aanzet geef voor het publieke debat over hoe deze andere waarden wél voor meer mensen beschikbaar kunnen zijn.”

“We zien in het signalement ook de erkenning voor juist het mogelijk maken van die andere waarden door bijvoorbeeld zelfregie- en herstelinitiatieven. De ggz, als deel van een groter geheel, zou volgens mij nog beter kunnen leren herkennen als een inwoner misschien geholpen is bij het opheffen van diens eenzaamheid – en dan ook actief de verbinding leggen met kansrijke plekken in de sociale basis. Dat goede domeinoverstijgende voorbeelden hiervan een podium krijgen gaat zeker bijdragen aan de ambitie van het signalement om gezamenlijk verder te bouwen aan het verschil!”

Hier lees je het hele artikel uit het Zorginstituut Magazine.

Gerelateerd

18 juni 2024

Een terugblik op het eerste NVZH-congres op 14 juni

  Nieuws

Een enorme diversiteit aan zelfregie en herstelinitiatieven en -organisaties uit alle hoeken van het land! Het jongste initiatief is pas drie maanden ‘oud’ (Herstelacademie in...

Lees bericht »
5 juni 2024

Een rondgang langs 10 zelfregie en herstelorganisaties

  Nieuws

De IZA-werkgroep formuleerde 10 kenmerken voor laagdrempelige steunpunten. Zelfregie en herstelinitiatieven geven vorm aan deze kenmerken. Dit is belangrijk. Want náást goede zorg moet er...

Lees bericht »
4 juni 2024

Een mooie stap naar structurele financiering

  Nieuws

Goed nieuws voor zelfregie en herstelorganisaties. Op dinsdag 4 juni heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen die de weg openen voor een duurzame financiering....

Lees bericht »