06 februari 2023

“Zelfregie en herstelorganisaties hebben we op meer plekken nodig”

Op 6 februari 2023 bezocht Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport een van de zelfregie- en herstelorganisaties, Stichting Vriendendiensten in Salland. Voor velen is een zelfregie- en herstelorganisatie nog een onbekend begrip, maar als het aan de minister ligt niet voor lang: “In het Integraal Zorgakkoord hebben we erover gesproken dat er meer van dit soort initiatieven in Nederland nodig zijn.”

Het aantal mensen met psychische klachten dat een beroep doet op ondersteuning bij gemeenten, de huisartsen- en geestelijke gezondheidszorg stijgt al jaren. Dit zet deze voorzieningen in combinatie met een schaarste aan personeel onder hoge druk. Gevolg is dat het aantal mensen met complexe psychische klachten geen of geen tijdige behandeling krijgen, groeit. Binnen de ggz worden mensen nog te vaak behandeld voor psychische klachten, die voortkomen uit problemen op andere levensgebieden, zoals het ontbreken van een sociaal netwerk om op terug te vallen, stress en financiële- en huisvestingsproblemen. Vanwege lange wachttijden in de ggz is snel doorstromen niet mogelijk en wordt er steeds vaker voor een langere periode een beroep gedaan op de huisarts. In de praktijk is het dus vaak moeilijk om snel passende hulp en waar nodig, zorg te organiseren.

“We zijn dus ook van plan op te schalen, omdat we zien dat mensen er baat bij hebben en dat het ze beter helpt dan lang op een wachtlijst te staan. Het mooie van vandaag in Deventer is dat ik het met eigen ogen van dichtbij heb mogen gezien. Ik krijg hier de bevestiging, ik hoor de verhalen van de mensen en zie in hun ogen dat ze helpt.”

Lees meer over het bezoek op de website van Vriendendiensten.

Gerelateerd

18 juni 2024

Een terugblik op het eerste NVZH-congres op 14 juni

  Nieuws

Een enorme diversiteit aan zelfregie en herstelinitiatieven en -organisaties uit alle hoeken van het land! Het jongste initiatief is pas drie maanden ‘oud’ (Herstelacademie in...

Lees bericht »
5 juni 2024

Een rondgang langs 10 zelfregie en herstelorganisaties

  Nieuws

De IZA-werkgroep formuleerde 10 kenmerken voor laagdrempelige steunpunten. Zelfregie en herstelinitiatieven geven vorm aan deze kenmerken. Dit is belangrijk. Want náást goede zorg moet er...

Lees bericht »
4 juni 2024

Een mooie stap naar structurele financiering

  Nieuws

Goed nieuws voor zelfregie en herstelorganisaties. Op dinsdag 4 juni heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen die de weg openen voor een duurzame financiering....

Lees bericht »